پونک
پونک

میدان پونک، بلوار میرزا بابایی، پلاک ۱۲۰

۵۳۰۰۹۸۲

خودپرداز,Pinpad

۰۲۱-۴۴۴۸۹۳۹۱

۰۲۱-۴۴۴۹۱۳۱۸

۱۳۹۲/۱۰/۱۴

محسن نقشبندی

فاطمه حاج حسن شیرازی