پونک

میدان پونک، بلوار میرزا بابایی، پلاک ۵۴

۵۳۰۰۹۸۲

خودپرداز,Pinpad

۰۲۱-۴۴۴۸۹۳۹۱

۰۲۱-۴۴۴۹۱۳۱۸

۱۳۹۲/۱۰/۱۴

مژده انقلابی

فاطمه حاج حسن شیرازی