بهاران

سه راه شیر پاستوریزه، بازار آهن شادآباد، مجتمع تجاری بهاران، بلوک ۲۰، پلاک ۱ و ۲

۵۳۰۰۴۲۶

خودپرداز,Pinpad

۱۳۷۴۶۸۴۴۱۴

۰۲۱-۶۶۳۱۱۵۱۱

۰۲۱-۶۶۳۱۱۵۱۵

۱۳۸۵/۱۲/۲۳

مسعود مسگرزاده

رضا فرائی