انقلاب

خیابان انقلاب، نبش خیابان لاله زار نو، پلاک ۵۹۸

۵۳۰۰۶۸۸

خودپرداز,Pinpad

۰۲۱-۶۶۷۱۵۱۵۲

۰۲۱-۶۶۷۱۰۶۰۷

۱۳۸۷/۰۶/۰۲

حسین شهبازی

محمدعلی اردوانی