اصفهان، نظر غربی
شعبه نظر غربی اصفهان

چهارراه حکیم نظامی، ابتدای خیابان نظر غربی، پلاک ۴۲۵

۵۳۰۰۷۲۹

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۰۳۱-۳۶۲۹۵۹۹۱

۰۳۱-۳۶۲۹۵۹۹۴

۱۳۸۷/۰۶/۰۹

راضیه فیض بخش

مهدی میرجابری