اصفهان، نظر غربی

چهارراه حکیم نظامی، ابتدای خیابان نظر غربی، پلاک ۴۲۵

۵۳۰۰۷۲۹

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۸۱۷۵۶۷۵۱۶۳

۰۳۱-۳۶۲۹۵۹۹۱

۰۳۱-۳۶۲۹۵۹۹۴

۱۳۸۷/۰۶/۰۹

کارولین هوسپیان غرغنی

آتنا عصاری