اهواز

کیانپارس، بلوار شهید چمران، نبش خیابان دوازدهم غربی

۵۳۰۰۴۷۱

خودپرداز,Pinpad

۶۱۵۵۸۶۴۶۷۴

۰۶۱-۳۳۹۱۹۰۱۴

۰۶۱-۳۳۹۱۶۰۸۰

۱۳۸۵/۱۲/۲۸

هوشنگ بیگدلی

سارا درخشان‌نیا