آفریقا
شعبه آفریقا

خیابان آفریقا، نبش کوچه گلفام، پلاک ۲۱۱

۵۳۰۰۰۷۳

خودپرداز,Pinpad

۰۲۱-۲۲۰۲۵۰۹۱

۰۲۱-۲۲۰۵۸۷۳۳

۱۳۸۱/۱۱/۱۵

فرناز رجبی

فریبا کارگر