بلوار فردوس شرقی
بلوار فردوس شرقی

بلوار فردوس شرقی، بعد از خیابان عقیل، پلاک ۳۳۵ و ۳۳۷

۵۳۰۱۰۲۱

خودپرداز,Pinpad

۰۲۱-۴۴۹۶۷۲۴۲

۰۲۱-۴۴۹۶۷۹۰۳

۱۳۹۳/۰۱/۳۰

سارا حسین زاده

علیرضا توانگر رنجبر