چیذر

چیذر، میدان ندا، خیابان شهید هاشمی علیا، پلاک ۷۹

۵۳۰۰۷۳۸

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۱۹۳۷۸۱۶۹۱۱

۰۲۱-۲۲۳۹۵۹۶۹

۰۲۱-۲۲۶۸۲۱۵۹

۱۳۹۵/۱۱/۲۳

امیرعباس اسمعیل گوهری

فاطمه جعفری نیا