ارومیه
ارومیه

خیابان شهید باکری، نرسیده به فلکه خیام

۵۳۰۰۳۷۶

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۵۷۱۴۶۱۹۸۴۳

۰۴۴-۳۲۲۴۵۴۰۲

۰۴۴-۳۲۲۵۰۴۹۸

۱۳۸۵/۱۰/۱۶

وحید خلفی

امیر ذوالفقاری