تهرانپارس

بالاتر از فلکه اول تهرانپارس، نبش خیابان ۱۵۲ شرقی، پلاک ۱۴۱

۵۳۰۰۴۹۸

خودپرداز,Pinpad

۱۶۵۴۶۴۵۶۳۶

۰۲۱-۷۷۷۲۲۴۳۲

۰۲۱-۷۷۷۲۱۲۸۸

۱۳۸۶/۱۲/۱۶

مریم عالمشاهی

مجید حمزه زاده