خرم آباد

خیابان علوی، نبش کوچه مسجد علوی، پلاک ۴۹

۵۳۰۰۹۳۷

خودپرداز,Pinpad

۶۸۱۳۹۶۳۸۸۵

۰۶۶-۳۳۳۳۶۹۳۱

۰۶۶-۳۳۳۱۳۳۱۳

۱۳۹۲/۰۴/۰۱

عزت اله نصیری مهر

سید امید رسولی