خرم آباد

خیابان علوی، نبش کوچه مسجد علوی، پلاک ۴۹

۵۳۰۰۹۳۷

خودپرداز,Pinpad

۰۶۶-۳۳۳۳۶۹۳۱

۰۶۶-۳۳۳۱۳۳۱۳

۱۳۹۲/۰۴/۰۱

منصور خرمیان

سید امید رسولی