آپادانا

خیابان خرمشهر (آپادانا)، جنب بیمه البرز، پلاک ۹۹

۵۳۰۰۰۶۴

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۱۵۳۳۷۷۵۸۱۱

۰۲۱-۸۸۷۶۲۸۰۴

۰۲۱-۸۸۷۳۱۷۲۶

۱۳۸۱/۰۹/۲۳

زهرا همتی

سارا شهاب الدینی