اصفهان، میر

فلکه فیض، ابتدای خیابان میر، پلاک ۵۸

۵۳۰۰۰۴۶

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۸۱۶۴۹۸۷۵۴۴

۰۳۱-۳۶۶۴۰۷۰۰

۰۳۱-۳۶۶۱۲۱۰۱

۱۳۸۰/۰۸/۰۸

لادن کبیری

شبنم اخوان فرازنده