آمل

خیابان امام خمینی، نبش خیابان آفتاب ۷، ساختمان تیرنگ نور

۵۳۰۰۶۱۶

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۰۱۱-۴۴۱۵۳۰۶۱

۰۱۱-۴۴۱۵۳۰۶۹

۱۳۸۶/۰۷/۲۶

اسماعیل عالی زاده

مائده فرهادی نیاکی