اراک

میدان شریعتی، نبش کوچه پورمحسن، پلاک ۵۳۸۶ و ۵۳۸۷

۵۳۰۰۶۲۵

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۳۸۱۳۱۲۵۳۸۷

۰۸۶-۳۴۲۲۴۶۰۳

۰۸۶-۳۴۲۲۴۶۰۰

۱۳۸۶/۰۹/۰۷

سمیه رحیمی چنگزینی

وحیده داوودآبادی فراهانی