جاده مخصوص کرج

کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بعد از چهارراه ایران خودرو، نبش خیابان جهاد، پلاک ۳۰۱

۵۳۰۰۸۲۴

خودپرداز,Pinpad

۱۳۹۶۱۹۷۵۶۱

۰۲۱-۴۴۱۸۲۴۲۷

۰۲۱-۴۴۱۸۲۵۳۶

۱۳۹۱/۰۲/۰۹

علیرضا طهماسبی

سعید رضائی