جاده مخصوص کرج

کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بعد از چهارراه ایران خودرو، پلاک ۲۹۳

۵۳۰۰۸۲۴

خودپرداز,Pinpad

۰۲۱-۴۴۱۸۲۴۲۷

۰۲۱-۴۴۱۸۲۵۳۶

۱۳۹۱/۰۲/۰۹

رضا افسری

امید تمجید