تسهیلات طرح کارگزاری

بانک کارآفرین در نظر دارد نسبت به اعطا تسهیلات سرمایه در گردش و صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت برای شرکت های کارگزاری بابت تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت های کارگزاری جهت تسویه معاملات اعتباری ایشان نزد بورس اوراق بهادار به شرکت های کارگزاری معتبر بورس اوراق بهادار در قالب عقد جعاله اقدام نماید.

شرایط طرح : 

حداقل مبلغ تسهیلات مدت بازپرداخت نوع ضمانتنامه حداقل مبلغ ضمانتنامه حداکثر مبلغ ضمانتنامه
50 میلیارد ریال 30 روز یکجا پرداخت تعهد پرداخت 10 میلیارد ریال 5 برابر حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزای در سطح شبکه بانکی کشور
مدارک مورد نیاز : 
  • آخرین نامه کمیته پایش
  • عدم سوء اثر چک برگشتی و مانده بدهی غیر جاری نزد سیستم بانکی
  • صورت های مالی حسابرسی شده / تراز آزمایشی سال جاری  و مجوزات فعالیت قانونی از سازمان بورس اوراق بهادار / لیست بیمه کارکنان شرکت
  • اساسنامه ،آگهی تاسیس و تغییرات
  • لیست سهامداران و میزان درصد سهم آنها
  • مدارک هویتی سهامداران / امضا داران و مدیران شرکت
  • مجوز رسمی فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • سند مالکیت محل فعالیت / لیست اموال و دارایی های شرکت/ گردش حسابهای بانکی شرکت

متقاضیان محترم می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایند.