حضور کارکنان بانک کارآفرین در بنیاد کودک در روز کار داوطلبانه

تعدادی از کارکنان بانک کارآفرین، در روز ملی کار داوطلبانه در بنیاد کودک حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، تعدادی از کارکنان بانک کارآفرین با حضور در بنیاد کودک، یک روز کاری خود را به فعالیت در بخش بسته‌بندی لوازم تحریر این موسسه جهت ارسال برای کودکان مناطق سیل‌زده اختصاص دادند.

روز کار داوطلبانه

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین این طرح با شعار «یک روز به صدای قلبمان گوش دهیم» و با هدف عمل به مسئولیت‌های اجتماعی اجرا شد.

گفتنی است کار داوطلبانه کارکنان که در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته امری رایج است، بخشی از مسئولیت اجتماعی سازمان‌هاست که به منظور تشویق و حمایت از فعالیت‌های داوطلبانه، در جهت همراهی و همدلی با بخش‌های مختلف اجتماعی و با هدف کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، هر ساله در سراسر جهان برگزار می‌شود.

روز کار داوطلبانه

لازم به ذکر است که روز کار داوطلبانه در ایران با تصویب مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی، همه ساله در تاریخ شانزدهم اردیبهشت برگزار می‌شود.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۳