اخبار - اخبار بورس | بانک کارآفرین

چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱
مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین، با دستور جلسه تعیین سود هر سهم و تعیین اعضای هیات مدیره با حضور ٨٧/٣٧ درصد از سهامدارن برگزار شد.
سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱
بانک کارآفرین در راستای شفافیت مالی با دریافت عنوان" گزارش مقبول" از حسابرس مستقل، توانست ارزشمند ترین رتبه کیفیت گزارش مالی، را دریافت کند.
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱
بانک کارآفرین سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی خود را پرداخت می کند.
یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱
بدین وسیله به استحضار کلیه صاحبان محترم سهام می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سهام بانک کارآفرین در ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در محل مرکز همایش های بین المللی هتل ارم واقع در بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار می شود.
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
عملکرد تجمیعی سه ماه نخست سال۱۴۰۱ بانک کارآفرین مثبت شد.
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
مجمع عمومی عادی سالانه گروه مالی ​کارآفرین با ​حضور۹۹ درصد سهامداران و با تصویب صورت های مالی گروه برگزار ​​شد.
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین که قرار بود روز شنبه ۲۱ خرداد ماه سال جاری برگزار شود، لغو شد.
پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
بانک کارآفرین ضامن ۳هزار میلیارد ریال اوراق صکوک شرکت داروسازی دکتر عبیدی شد.
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین،با دستور جلسه تعیین سود هر سهم و پاداش هیات مدیره با حضور ۷۵ درصد از سهامدارن برگزار شد.
پنج شنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۰
بانک کارآفرین سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی خود را پرداخت می کند.
صفحه ۱ از ۲