امور سهامخرید و فروش سهام

خرید و فروش سهام

خرید و فروش سهام

خرید سهام بانک کارآفرین

اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی که برای اولین بار اقدام به خرید و فروش سهام می‌نمایند، با مراجعه به کارگزاری‌های مورد پذیرش بورس با ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، کد سهامداری دریافت می‌کنند. اگر به هر دلیلی مشخصات سهامدار در تطبیق با مشخصات موجود در ثبت احوال همخوانی نداشته باشد، کارگزار مربوطه تقاضای خرید و تصویر شناسنامه را جهت دریافت کد به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می‌کند. پس از طی مراحل لازم کد ایجاد و جهت معامله فعال می‌شود. اگر مشخصات شناسنامه‌ای سهامدار در ارتباط با ثبت احوال تایید نشود، سهامدار باید به صورت حضوری به ثبت احوال مراجعه کند. در مرحله بعد خریدار به صورت حضوری و با در دست داشتن اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار در شرکت کارگزاری حضور می‌یابد و ضمن تکمیل فرم درخواست خرید و واریز وجه خرید به شماره حساب‌های بانکی معرفی شده توسط شرکت کارگزاری، نسبت به خرید سهام اقدام می‌نماید.

اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی که برای اولین بار اقدام به معامله در بورس اوراق بهادار می‌نمایند، با مراجعه به کارگزاری‌های مورد پذیرش بورس درخواست صدور کد می‌نمایند. کارگزاری مربوطه مدارک شخص حقوقی شامل تصویر روزنامه رسمی و تصویر اساسنامه شرکت را جهت دریافت کد سهامداری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می‌کند. در صورت تایید اساسنامه، کد سهامداری ایجاد می‌گردد و به اطلاع کارگزار مربوطه می‌رسد. در مرحله بعد خریدار به صورت حضوری  و با در دست داشتن اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار در شرکت کارگزاری حضور می‌یابد و ضمن تکمیل فرم درخواست خرید و واریز وجه خرید به شماره حساب‌های بانکی معرفی شده توسط شرکت کارگزاری، نسبت به خرید سهام اقدام می‌نماید.

فروش سهام بانک کارآفرین

سهامدارانی که قصد فروش تمام یا قسمتی از سهام خود را دارند، می‌توانند با ارائه اصل برگ سهام قبلی، گواهی سپرده را دریافت و با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و گواهی سپرده سهام، به هر یک از کارگزاری‌های مورد پذیرش بورس در سراسر کشور مراجعه نمایند.
فرآیند فروش با تکمیل فرم معرفی مشتری در کارگزاری و درخواست فروش سهم و فرم تعیین کارگزار ناظر انجام می‌پذیرد.
تفاوت اصلی فرم درخواست فروش با درخواست خرید در قسمتی است که بر اساس آن سهامدار به کارگزار برای فروش سهام خود و انجام مراحل تشریفات ثبت و انتقال سهام وکالت می‌دهد با توجه به قوانین و مقررات موجود وکالت برای فروش سهام سرمایه‌گذار کافی است.
وجه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد 1.05 درصدی، 4 روز کاری پس از انجام معامله به حساب شخص فروشنده واریز خواهد شد.
انتقال دارایی سهامدار متوفی به وراث (انتقال قهری سهام)توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی عملیات انتقال قهری سهام، سهام متوفی، بر اساس گواهی حصر واثت، به وراث وی انتقال می‌یابد و "گواهینامه های نقل و انتقال سهام" وراث چاپ می‌شود.

مدارک لازم

  • اصل برگه انحصار وراثت و تصویر آن
  • اصل شناسنامه تمام وراث و تصاویر آنها
  • اصل کارت ملی تمام وراث و تصاویر آنها
  • اصل برگه واریز مالیات بر ارث و تصویر آن
  • اصل گواهی فوت متوفی و تصویر آن
  • اصل گواهینامه نقل و انتقال سهام متوفی و تصویر آن
  • اصل وکالتنامه و تصویر آن (در صورتی که وراث یکی از ورثه را به عنوان وکیل انتخاب کرده باشند)

مراحل انجام کار

نماینده وراث به همراه مدارک فوق به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (واحد انتقالات و اصلاحات) مراجعه می‌کند. ضمن بررسی مدارک، سهم‌الارث هر یک از وراث طبق برگه انحصار وراثت محاسبه می‌شود و انتقال سهام برای هر یک از وراث در امور خدمات رایانه‌ای صورت می‌گیرد و گواهینامه نقل و انتقال سهام برای هر وارث چاپ می‌شود. وراث با مدرک شناسایی معتبر مراجعه و گواهینامه نقل و انتقال سهام خود را دریافت می‌کنند.

تذکر 1: اگر وراث یکی از ورثه را به عنوان وکیل خود در این امر معرفی کرده باشند، سهام متوفی بین وراث تقسیم نمی‌شود و تمام سهام به وکیل انتقال می‌یابد.

تذکر 2: وکیل قانونی وراث، جهت تأیید وکالتنامه، باید ظرف 10 روز از تسلیم تقاضای تقسیم ارث، به همراه اصل وکالتنامه و مدرک شناسایی معتبر به واحد انتقالات و اصلاحات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مراجعه کند. در غیر این صورت، سهام مطابق حکم انحصار وراثت بین وراث تقسیم می گردد.

تذکر 3: اگر وکیل وراث ساکن یکی از شهرها غیر از تهران باشد، می‌تواند جهت تأیید وکالتنامه به اداره حقوقی بورس‌های منطقه‌ای مستقر در مناطق 21 گانه مراجعه کند.