Fereshteh

No. 16, Bidar st., Fayyazi (Fereshteh) st.

5300973

ATM,Pinpad

+982122054821

+9802122056014

Sepideh Hashemi

Hourieh Ghaffari